RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE - e bine să o spui pe 6 decembrie şi te AJUTĂ în tot ce ai nevoie!

RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE. Aceasta este rugăciunea Sfântului Ierarh Nicolae. Ea se spune pe data de 6 decembrie şi îţi va îndeplini multe dorinţe.

RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE - e bine să o spui pe 6 decembrie şi te AJUTĂ în tot ce ai nevoie! RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE - e bine să o spui pe 6 decembrie şi te AJUTĂ în tot ce ai nevoie! RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE - e bine să o spui pe 6 decembrie şi te AJUTĂ în tot ce ai nevoie!
Diverse
PUB

RUGACIUNE SFANTUL NICOLAE. "O, preabunule părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguieşte degrab a le ajuta. Izbăveşte turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică...

Şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor şi ne izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă liniştită şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga să ne izbăvească şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicim. Amin."

PUB
Da-ne un like pe FACEBOOK